Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämndens ordförande besluta om krisledningsnämnden ska träda i funktion. Nämnden får ta beslut om att överta ansvar från andra nämnder eller bolag. Ledamöterna är samma som i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Uppdrag (5 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Svensson Jenny S Ersättare 5
Eriksson Per S Ledamot 3
Bertilsson Stig M Ordförande 1
Jacobsson Jim C Ersättare 4
Forsberg Anders M Vice ordförande 2