Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämndens ordförande besluta om krisledningsnämnden ska träda i funktion. Nämnden får ta beslut om att överta ansvar från andra nämnder eller bolag. Ledamöterna är samma som i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Uppdrag (5 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bertilsson Stig M Ordförande 1
Eriksson Per S Vice ordförande 2
Dautaj Besnik S Ersättare 5
Jonsson Per C Ledamot 3
Forsberg Anders M Ersättare 4