Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Moderata samlingspartiet (M)