Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Centerpartiet (C)