Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Vänsterpartiet (V)