Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Kristdemokraterna (KD)