Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Per Jonsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-37 70 04 (mobil)
0531-52 60 04 (arbete)

E-post:
per.jonsson@bengtsfors.se

Bild på Per Jonsson

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bengtsforshus AB Ledamot 2019-06-18 2022-12-31
Dalslands Miljö- och energiförbund Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Andre vice orförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Andre vice orförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens utbildningsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Majberget Utveckling AB Ordförande 2019-06-18 2022-12-31