Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Irene Ottosson (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktigeberedning - demokratiberedning Ersättare 2019-01-01 2022-12-31