Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Stig Bertilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-37 71 05 (mobil)
0531-52 61 05 (arbete)

E-post:
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Bild på Stig Bertilsson

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Dalslands Miljö- och energiförbund Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Fyrbodals kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31