Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Per Eriksson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-37 71 04 (mobil)

E-post:
per.eriksson@bengtsfors.se

Bild på Per Eriksson

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Dalslands Miljö- och energiförbund Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Fyrbodals kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Förste vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Förste vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31