Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Göran Andreasson (S)

Kontaktinformation

E-post:
goran.andreasson@bengtsfors.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-02-07 2022-10-14
Myndighetsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31