Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Anders Forsberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.forsberg@bengtsfors.se

Bild på Anders Forsberg

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens utbildningsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Majberget Utveckling AB Ledamot 2019-06-18 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Valnämnden Ersättare 2021-02-08 2022-12-31