Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Alla kommuner måste, förutom en kommunstyrelse, ha en valnämnd. Valnämnden ansvarar för de allmänna valen och övriga valärenden och är mest aktiv före och under valperioder. Valnämnden består av sju ledamöter.