Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

Utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott; allmänna utskottet, utbildningsutskottet, sociala utskottet och tekniska utskottet. Utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse för dessa.

Samverkan

Delar av kommunens verksamhet sker genom samarbeten med andra kommuner.

Vigsel och begravning

Övrigt

Här hittar du råd och andra grupperingar med förtroendeuppdrag.

Partier