Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen ansvarar för planering och utveckling av kommunen. De ska också se till att det finns metoder och principer för styrning och att verksamheten bedrivs effektivt med långsiktig ekonomisk stabilitet. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter.