Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Per Eriksson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-37 71 04 (mobil)

E-post:
per.eriksson@bengtsfors.se

Bild på Per Eriksson

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Andre vice orförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Fyrbodals kommunalförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Dalslands Miljö- och energiförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31