Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämndens ordförande besluta om krisledningsnämnden ska träda i funktion. Nämnden får ta beslut om att överta ansvar från andra nämnder eller bolag. Ledamöterna är samma som i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bertilsson Stig Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Forsberg Anders Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Eriksson Per Arbetarepartiet Socialdemokraterna Ledamot 3
Jacobsson Jim Centerpartiet Ersättare 4
Svensson Jenny Arbetarepartiet Socialdemokraterna Ersättare 5