Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Jim Jacobsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
jim.jacobsson@bengtsfors.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31