Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Anders Forsberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.forsberg@bengtsfors.se

Bild på Anders Forsberg

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - demokratiberedning Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ersättare 2023-06-07 2026-12-31
Kommunstyrelsens allmänna utskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens utbildningsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ordförande 2022-10-15 2026-10-14