Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Bengtsforshus AB

Mandatperiod: 2023-06-21 - 2027-06-25

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i början av mandatperioden. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter.