Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Utskott (4 st)

Kommunstyrelsen har fyra utskott; allmänna utskottet, utbildningsutskottet, sociala utskottet och tekniska utskottet. Utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen.