Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Johanna Eliasson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31