Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Bolag (3 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse för dessa.