Förtroendevalda i Bengtsfors kommun

Nämnder (5 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.